ผลประกอบการของ XTB หลัง 3 ไตรมาส

ผลประกอบการทางการเงินของ XTB หลัง 3 ไตรมาส 2565

Oct 28, 2022 5:16:10 PM / by XTB Academy

Warsaw, 2565.10.26 
 

ผลประกอบการทางการเงินของ XTB:

กำไรสุทธิ 152.7 ล้านยูโรหลัง 3 ไตรมาส

 

  • กำไรสุทธิรวมในไตรมาส 3/2565: 49.4 ล้านยูโร เพิ่มขึ้น 117,1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
  • ลูกค้าใหม่ในไตรมาสที่สามมีจำนวนเกือบ 45,000 ราย และรวม 145.8 พันรายในช่วงเก้าเดือนแรกของปี 2565
  • ปริมาณการซื้อขายรายไตรมาสของลูกค้าในตราสาร CFD เพิ่มขึ้น 52.7% ต่อปี จาก 1.044 ล้านเป็น 1.594 ล้านล็อต
  • เพิ่มผลกำไรต่อล็อต 28.1%

 

XTB ได้นำเสนอผลประกอบการทางการเงินเบื้องต้นสำหรับไตรมาส 3/2565 ขณะนี้ บริษัทสร้างกำไรสุทธิรวม 49.4 ล้านยูโร เช่นเดียวกับไตรมาสก่อน ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อระดับผลลัพธ์ของ XTB คือความผันผวนสูงในตลาดการเงินและสินค้าโภคภัณฑ์ รวมถึงฐานลูกค้าที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง

 

ในไตรมาส 3/2565 XTB สร้างกำไรสุทธิ 49.4 ล้านยูโร เทียบกับ 22.8 ล้านยูโรในไตรมาสที่สามของปี 2564 โดยรวมแล้ว หลังจากสามไตรมาสของปี 2565 กำไรสุทธิของ XTB มีจำนวน 152.7 ล้านยูโร ซึ่ง มากกว่าช่วงเดียวกันของปีที่แล้วถึงสี่เท่า (37.1 ล้านยูโร) รายได้จากการดำเนินงานที่บันทึกไว้ในไตรมาสที่สามของปี 2565 มีมูลค่าถึง 81.9 ล้านยูโร ซึ่งสูงเกือบสองเท่าเมื่อเทียบกับไตรมาส 3/2564 (43.7 ล้านยูโร) ในทางกลับกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานมีจำนวน 27.7 ล้านยูโร (ในไตรมาสที่ 3 ปี 2564: 18.5 ล้านยูโร)

ในไตรมาส 3/2565 XTB ได้ลูกค้า 44.8 พันราย ซึ่งเมื่อรวมกับจำนวนลูกค้าจากไตรมาสก่อนหน้าของปีนี้แล้วก็มีลูกค้าใหม่มากกว่า 145.8 พันราย ณ สิ้นเดือนกันยายน ดังนั้น ในแต่ละไตรมาส บริษัทจึงบรรลุสัญญาในการหาลูกค้าใหม่อย่างน้อยโดยเฉลี่ย 40,000 รายทุกไตรมาส จำนวนลูกค้าทั้งหมด ณ สิ้นไตรมาสที่สามเกิน 567.4 พัน ตัวบ่งชี้สำคัญที่มีอิทธิพลต่อผลลัพธ์คือจำนวนลูกค้าที่ใช้งานโดยเฉลี่ย - ในไตรมาสที่ 3 มีจำนวน 151.7 พัน เทียบกับ 110.9 พันในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วและเฉลี่ย 112,000 ตลอดปี 2564 ซึ่งแปลเป็นการเพิ่มขึ้นของปริมาณการซื้อขายตราสาร CFD ที่แสดงเป็นล็อต - ในไตรมาสที่สามมีจำนวน 1.595 ล้านล็อตเมื่อเทียบกับ 1.044 ล้านในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2564 (เพิ่มขึ้น 52.7%) ความสามารถในการทำกำไรต่อล็อตเพิ่มขึ้น 28.1% มูลค่าเงินฝากสุทธิของลูกค้าเพิ่มขึ้น 42.5% (จาก 120.7 ล้านยูโรในไตรมาสที่สามของปี 2564 เป็น 163.6 ล้านยูโรในไตรมาสที่สามของปี 2565) ในไตรมาส 3/2565 XTB ได้ให้บริการกับลูกค้า 44.8 พันรายซึ่งเมื่อรวมกับผลลัพธ์จากไตรมาสก่อนหน้าของปีนี้แล้วก็มีลูกค้าใหม่มากกว่า 145.8 พันราย ณ สิ้นเดือนกันยายน ดังนั้น ในแต่ละไตรมาส บริษัทจึงบรรลุพันธสัญญาในการหาลูกค้าใหม่อย่างน้อยโดยเฉลี่ย 40,000 รายทุกไตรมาส จำนวนลูกค้าทั้งหมด ณ สิ้นไตรมาสที่สามเกิน 567.4 พัน ตัวบ่งชี้สำคัญที่มีอิทธิพลต่อผลลัพธ์คือจำนวนลูกค้าที่ใช้งานโดยเฉลี่ย - ในไตรมาสที่ 3 มีจำนวน 151.7 พันราย เทียบกับ 110.9 พันรายในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว และเฉลี่ย 112 พัน ตลอดปี 2564 ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นของปริมาณการซื้อขายตราสาร CFD (ล็อต) - ในไตรมาสที่สามมีจำนวน 1.595 ล้านล็อตเมื่อเทียบกับ 1.044 ล้านล็อตในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2564 (เพิ่มขึ้น 52.7%) ความสามารถในการทำกำไรต่อล็อตเพิ่มขึ้น 28.1% มูลค่าเงินฝากสุทธิของลูกค้าเพิ่มขึ้น 42.5% (จาก 120.7 ล้านยูโรในไตรมาสที่สามของปี 2564 เป็น 163.6 ล้านยูโรในไตรมาสที่สามของปี 2565)

 

- สถานการณ์ในตลาดพลังงานที่มีอิทธิพลต่อราคาสินค้าโภคภัณฑ์พลังงาน อัตราเงินเฟ้อสูงและความผันผวนในตลาดสกุลเงินเป็นเพียงปัจจัยบางประการที่กระตุ้นให้ลูกค้าแสวงหาโอกาสในการลงทุนในตลาดการเงินอย่างจริงจัง ซึ่งจะเห็นได้ชัดจากกำไรที่จากการลงทุนในผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆ ในสถานการณ์เช่นนี้ เราสามารถเห็นผลของการสร้างฐานลูกค้าของเราอย่างเป็นระบบ ซึ่งทำธุรกรรมได้มากขึ้นในช่วงที่มีความผันผวนสูง ผลกระทบของสิ่งนี้เช่นเดียวกับในไตรมาสก่อนหน้าก็มีผลกำไรสูงขึ้นเช่นกัน - Omar Arnaout, CEO of XTB.

 

เมื่อพูดถึงรายได้ของ XTB ในแง่ของผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการซื้อขายในไตรมาส 3/2565 CFD ดัชนีทำกำไรได้มากที่สุด ส่วนแบ่งในโครงสร้างรายได้จากเครื่องมือทางการเงินถึง 37.6% ซึ่งเป็นผลมาจากการทำกำไรสูงในสัญญาโดยอิงจากดัชนี US100, WIG20, DAX (DE30) และ US500 ประเภทสินทรัพย์ที่ทำกำไรได้มากที่สุดอันดับสองคือ CFD ตามสกุลเงิน โดยมีส่วนแบ่ง 31.0% ในโครงสร้างรายได้ในไตรมาสที่สามของปี 2565 รายได้จาก CFD ตามสินค้าโภคภัณฑ์คิดเป็น 27.7% ของรายได้ทั้งหมด และเครื่องมือชั้นนำในกลุ่มนี้คือ สัญญาตามราคาทองคำ น้ำมัน และก๊าซธรรมชาติ

 

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในไตรมาสที่สามของปี 2565 อยู่ที่ 27.7 ล้านยูโร และสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน 9.2 ล้านยูโร (ไตรมาสที่ 3/2564: 18.5 ล้านยูโร) รายการที่สำคัญที่สุด ได้แก่ เงินเดือนและผลประโยชน์พนักงาน ซึ่งเป็นผลมาจากการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของบริษัท และการเติบโตของการจ้างงาน ตลอดจนต้นทุนทางการตลาดที่เกิดจากกิจกรรมส่งเสริมการขาย ในเดือนกันยายน XTB ได้เปิดตัวแคมเปญการตลาดระดับโลกกับแบรนด์แอมบาสเดอร์คนใหม่ Conor McGregor หนึ่งในนักสู้ศิลปะการต่อสู้ที่ประสบความสำเร็จและเป็นที่รู้จักมากที่สุดทั่วโลก และเป็นหนึ่งในนักกีฬาที่มีรายได้สูงที่สุดในโลก Fintech ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทนั้น XTB กำลังพยายามอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงข้อเสนอ - ในไตรมาสที่ 3 ที่เปิดตัวนั้น ได้มีการเปิดให้บริการสำหรับสกุลเงินดิจิทัลใหม่ 30 สกุล และ ETF ให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าด้วยการขยายจำนวนรายการเทรดกว่า 65 ตราสาร เพื่อให้ลูกค้าจัดการอย่างสมดุลให้กับองค์ประกอบของพอร์ตการลงทุนได้ง่ายขึ้น XTB จึงลดมูลค่าการสั่งซื้อขั้นต่ำสำหรับหุ้นและ ETF

 

ข้อมูลการเข้าซื้อกิจการแสดงให้เห็นว่าจำนวนลูกค้าของเราเพิ่มขึ้นอย่างเป็นระบบ ซึ่งเป็นหนึ่งในเป้าหมายหลักของเราสำหรับปีนี้ การพัฒนาเทคโนโลยีทำให้การลงทุนสามารถเข้าถึงได้มากขึ้นและเป็นเรื่องธรรมดามากขึ้น นั่นคือเหตุผลที่เราปรับเปลี่ยนข้อเสนอและแนะนำการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มความสนใจในบริการของเราสำหรับลูกค้าใหม่และลูกค้าเดิม นอกจากนี้ เราได้ทำให้แคมเปญโฆษณาของเราเข้มข้นขึ้นด้วยแบรนด์แอมบาสเดอร์ของเรา ด้วยเหตุนี้ เราจึงเสริมความแข็งแกร่งให้กับสถานะของเราในตลาดบริษัทการลงทุนระดับโลกอย่างต่อเนื่องจากทุกไตรมาส - Omar Arnaout.

 

About XTB:

XTB Group เป็นผู้ให้บริการระหว่างประเทศด้านผลิตภัณฑ์การค้าและการลงทุน บริการและ โซลูชั่นทางเทคโนโลยี XTB Group ได้รับอนุญาตและการดูแลควบคุมโดย Financial Services Commission (FSC) ในเบลีซ กว่า 17 ปี XTB Group ได้ให้บริการนักลงทุนรายย่อยด้วยการเข้าถึงตลาดหลายร้อยแห่งทั่วโลกอย่างทันใจ XTB เป็นบริษัทฟินเทคที่มีพื้นฐานมาจากความไว้วางใจ เทคโนโลยี และการสนับสนุนในด้านบริการลูกค้า ตั้งแต่ปี 2547 XTB Group ได้ขยายธุรกิจซึ่งขณะนี้ครอบคลุมตลาดหลัก 13 แห่งในยุโรป ละตินอเมริกา และเอเชีย โดยได้รับความเชื่อถือจากลูกค้ากว่า 567,000 ราย ด้วยการใช้แพลตฟอร์ม xStation และ xStation Mobile ที่ได้รับรางวัล XTB Group ได้ให้บริการซื้อขายเฉพาะตราสารอนุพันธ์มากกว่า 2,100 รายการ รวมถึง ETF และ CFD สำหรับ ฟอเร็กซ์ ดัชนี สินค้าโภคภัณฑ์ หุ้น ETF และสกุลเงินดิจิทัล ด้วย X Open Hub XTB มอบเทคโนโลยีชั้นนำให้กับสถาบันการเงินทั่วโลก เพิ่มเติมที่: www.xtb.com

 

 

การเทรด CFDs บนพื้นฐานของเลเวอเรจนั้นมีความเสี่ยงสูง อาจไม่เหมาะสำหรับทุกคน โปรดศึกษาให้แน่ใจว่าคุณได้ทำความเข้าใจในความเสี่ยงทั้งหมดก่อนตัดสินใจลงทุนXTB Academy

Written by XTB Academy

Lists by Topic

Recent Posts

ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด เรียนรู้ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: https://www.xtb.com/int/legal-information

ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด เรียนรู้ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: https://www.xtb.com/int/legal-information

ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด เรียนรู้ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: https://www.xtb.com/int/legal-information